Igor Furdík na oslavách 20. výročia vysielania Rádia RSI

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v stredu 10. apríla 2013 zúčastnil v Slovenskom rozhlase na Mýtnej ulici na oslavách 20. výročia vzniku a vysielania Rádia Slovakia International, vysielajúceho v organizačnej a programovej štruktúre Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Oslava 20 rokov vysielania Rádia Slovakia International (RSI) bola spojená s programom a verejnou nahrávkou, v rámci ktorej Igor Furdík pozdravil prítomných v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj v mene krajanov a mnohopočetných komunít Slovákov v zahraničí. Slováci žijúci v zahraničí vďaka vysielaniu a programu Krajanskej redakcie v štruktúre RSI komunikujú so svojou bývalou domovinou či vlasťou svojich predkov a dostávajú sa tak aj k dôležitým aktuálnym spravodajským či publicistickým informáciám tak o Slovensku, ako aj významných podujatiach, počinoch a osobnostiach krajanského sveta.