Igor Furdík na otvorení Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2015

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave (FiF UK) zúčastnil v pondelok 17. augusta 2015 na slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií.

Trinástim účastníkom tvorivého kurzu profesionálneho zdokonaľovania sa a výmeny novinárskych skúseností z piatich krajín (Chorvátsko, Nemecko, Rumunsko, Rusko, Srbsko) – redaktorom, reportérom a moderátorom tlačových, elektronických a internetových médií v slovenských prostrediach a komunitách v zahraničí, sa prihovorili a význam týždňového podujatia organizovaného vo finančnej gescii ÚSŽZ okrem Igora Furdíka vyzdvihli aj Jaroslav Šušol, dekan FiF UK a Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK.