Igor Furdík na podnetnej návšteve krajanov v Poľsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 27. septembra až 1. októbra 2014 obsahovo i programovo pestrú pracovnú cestu v Poľsku s cieľom oboznámiť sa s pôsobnosťou, spoločensko-kultúrnymi aktivitami a špecifikami tu žijúcej slovenskej národnostnej menšiny. Počas svojho vôbec prvého pobytu v prostredí Slovákov žijúcich v Poľsku vo funkcii predsedu ÚSŽZ postupne navštívil Igor Furdík viacero miest a obcí, v ktorých sa stretol s predstaviteľmi slovenského krajanského života.

V nedeľu 28. septembra sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na rokovaní XIII. celoštátneho zjazdu Spolku Slovákov v Novej Belej. Súčasťou programu zjazdu bolo tiež slávnostné otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej Belej. (O udalosti píšeme podrobne v reportáži na inom mieste webovej stránky www.uszz.sk .)

Na druhý deň navštívil predseda I. Furdík spolu s veľvyslancom SR v Poľsku Vasilom Grivnom a generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku (SSP)  Ľudomírom Molitorisom základnú školu v Novej Belej a v Kacvíne, kde sa oboznámil s reáliami vyučovania slovenského jazyka na poľských základných školách. Svojou prítomnosťou poctil predseda ÚSŽZ taktiež Nedecu, kde si prehliadol súkromné múzeum krajana Jozefa Ivančáka, zastavil sa pri pamätnej tabuli venovanej významnému slovenskému hercovi Michalovi Dočolomanskému. Na stretnutí s dp. farárom kan. Jozefom Bednarčíkom sa I. Furdík oboznámil s niektorými pastoračnými aktivitami medzi krajanmi. Popoludnie už patrilo neformálnej debate so slovenskými učiteľmi, ktorí pôsobia v Poľsku.

Posledný septembrový deň – v poradí štvrtý deň pobytu predsedu ÚSŽZ medzi krajanmi v Poľsku – patril návšteve Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku a priestorov redakcie Život v Krakove. Tu sa diskutovalo najmä o problematike a otázkach kontinuálneho dotovania aktivít, ktoré organizuje v krajanskom prostredí Spolok Slovákov v Poľsku, predovšetkým so zameraním na mladú krajanskú generáciu.

V stredu 1. októbra, v záverečný deň pracovnej návštevy Poľska, predseda ÚSŽZ navštívil spolu s generálnym tajomníkom SSP Ľudomírom Molitorisom krajanov na Orave. V jablonskej klubovni sa stretol na rokovaní s predstaviteľmi Obvodného výboru. Najpálčivejšou otázkou rozhovorov bola výstavba Centra slovenskej kultúry v Jablonke a pomoc pri financovaní organistu, ktorý každý týždeň prichádza hrať na sv. omšu v slovenskom jazyku. O tejto otázke sa Igor Furdík následne zhováral aj s farárom Kazimierzom Czepielom, správcom farnosti v Jablonke.  Na záver návštevy v prostrediach krajanov v Poľsku si predseda ÚSŽZ Igor Furdík obhliadol v Jablonke pozemok, na ktorom by spomínané centrum na Orave malo v najbližšej budúcnosti vyrásť.

 

MARIÁN SMONDEK

FOTO: AUTOR

Redakcia mesačníka ŽIVOT