Igor Furdík na podpise zmluvy v maďarských Mlynkoch

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík sa zúčastní v piatok 20. júla 2012 na jednodňovej zahraničnej pracovnej ceste v Maďarsku. V rámci nej zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podpíšu so zástupcami Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska konečnú zmluvu o dofinancovaní stavby Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch.

Za slovenskú stranu podpíše v Mlynkoch zmluvu Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za maďarskú Csaba Latorcai, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska zodpovedný za národnostné a spoločenské kontakty, spolu s ďalšími predstaviteľmi oboch štátov.

(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)