Igor Furdík na pracovnej ceste medzi Slovákmi v Poľsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 27. septembra až 1. októbra 2014 zúčastňuje na päťdňovej zahraničnej pracovnej ceste v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Počas obsažného pobytu navštívi predseda ÚSŽZ postupne podujatia, krajanské spolky a inštitúcie Slovákov v Poľsku vo viacerých mestách a obciach.

V nedeľu 28. septembra sa Igor Furdík zúčastnil na XIII. zjazde Spolku Slovákov Poľsku, súčasťou ktorého bolo aj slávnostné otvorenie nového Centra slovenskej kultúry v Novej Belej.

V pondelok 29. septembra sa I. Furdík oboznámil s pôsobením Základnej školy v Novej Belej s akcentom na problematiku vyučovania slovenského jazyka. V rovnaký deň navštívil aj Slovákov v obci Vyšné Lapše a zavítal aj do Nedziece, popoludní absolvoval v Kacvíne návštevu miestnej základnej školy a Domu slovenskej kultúry. Pracovný deň zavŕšil I. Furdík v pondelok v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, kde sa stretol na otvorenej debate s učiteľmi.

V utorok 30. septembra absolvuje Igor Furdík svoj pracovný deň v Krakove. V programe je návšteva sídla Spolku Slovákov v Poľsku a redakcie mesačníka Život. Predseda ÚSŽZ zavíta aj do Galérie slovenského umenia a priestorov spolkovej tlačiarne. Pracovný deň vyvrcholí návštevou a rokovaním na Generálnom konzuláte SR v Krakove.

V stredu 1. októbra 2014  vyvrcholí päťdňový pracovný pobyt Igora Furdíka v Poľsku návštevou a rokovaniami s krajanmi v Jablonke.