Igor Furdík na pracovnej ceste v Chorvátskej republike

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 18.-19. apríla  2015 pracovnú návštevu Slovákov v Chorvátskej republike. Počas dvojdňovej cesty navštívil I. Furdík predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Iloku a Míľovciach.

V Iloku, v najvýchodnejšom chorvátskom meste v priamom susedstve so Srbskom, kde žije početná slovenská národnostná menšina, sa Igor Furdík oboznámil v sobotu 18. apríla s aktuálnym stavom a aktivitami vo vzdelávacej a spoločensko-kultúrnej oblasti, najmä s ohľadom na prácu s mládežou – či už v prostredí v škole, v ktorej sa vyučuje slovenský jazyk, alebo v mimoškolskej činnosti, v ktorej zohráva významnú rolu Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Iloku pod vedením farára Dušana Sajáka. Predseda ÚSŽZ sa počas stretnutia zaujímal o. i. aj o priebeh rekonštrukčných prác  pri obnove evanjelického chrámu v Iloku.

V nedeľu 19. apríla sa Igor Furdík zúčastnil v Slovensko-chorvátskom kultúrnom centre v obci Míľovce na rokovaní konferencie Zväzu Slovákov v Chorvátsku, organizačne zastrešujúceho činnosť miestnych odborov Matice slovenskej v jednotlivých mestách a obciach, ako aj spoločensko-kultúrne a prezentačné aktivity slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Predseda ÚSŽZ mal v programe cesty aj ďalšie rozhovory s poprednými dejateľmi politicko-spoločenského a kultúrneho života Slovákov v Chorvátskej republike.