Igor Furdík na pracovnej ceste v Kyjeve

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 17. – 18. októbra 2012 zúčastňuje na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine.

Programovou náplňou pracovnej cesty predsedu ÚSŽZ je účasť na dvojdňovom rokovaní Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru v Kyjeve.