Igor Furdík na pracovnej ceste v prostrediach Slovákov v Maďarsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvuje od pondelka 18. mája 2015 päťdňovú cestu v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Cieľom jeho pracovného pobytu v mestách a obciach krajiny nášho južného suseda je počas stretnutí s riaditeľmi a učiteľmi slovenského jazyka vo vzdelávacích zariadeniach – od materských škôl cez základné školy až po gymnáziá, bližšie spoznať problematiku aktuálneho stavu výučby slovenského jazyka, následne ho analyzovať a navrhnúť aj primerané návrhy na zlepšenie a vyššiu kvalitu výučby slovenského jazyka v slovenských školách v Maďarsku, ako aj v školách, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako predmet.

Igor Furdík sa v priebehu obsažného programu piatich dní (od pondelka 18. mája do piatka 22. mája) v sprievode Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), stretne v štyroch maďarských mestách vrátane Budapešti a v ôsmich obciach, v ktorých sa Slovákom darí oživotvoriť  ich národnostnú menšinu a slovenskosť aj vďaka tomu, že sa slovenčina so sľubnou perspektívou stála viac ozýva (a najmä je o ňu v radoch detí a ich rodičov aj potešujúci narastajúci záujem!) aj v radoch najmladšej generácie, s riaditeľmi a pedagógmi.

V každom meste a obci, ktoré navštívi, sa Igor Furdík stretne v neformálnych debatách aj s predstaviteľmi miestnych slovenských samospráv, kľúčových slovenských spolkových organizácií, kultúrnych inštitúcií, ako aj jednotlivcami, roky vnášajúcich svoj ľudský i intelektuálny organizátorsko-spoločenský, kultúrny, literárno-umelecký a duchovný vklad do mozaiky zušľachtenia slovenskej reči i trvalých hodnôt v Maďarsku.

PODROBNEJŠIE ČÍTAJTE NA:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3678/igor-furdik-v-prostrediach-slovakov-v-madarsku–o-vyucbe-slovenciny-v-skolach-a-impulzoch-ozivotvorenia-narodneho-povedomia-a-slovenskosti