Igor Furdík na pracovnej ceste v rumunskom Nadlaku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 19.- 22. marca 2015 zúčastňuje na podujatiach v rámci zahraničnej pracovnej cesty v rumunskom Nadlaku – na medzinárodnej konferencii „V tvorivej symbióze medzi Dolnom zemou a Slovenskom“, v slávnostnej časti programu ktorej je aj udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka.

Tematikou medzinárodnej konferencie nadpísanej názvom „V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom“ sú otázky slovensko-slovenského dialógu a vzťahov (hornozemsko-dolnozemských) v kontexte ich politicko-spoločenského, sociálno-národného a jazykového vývoja z aspektu kultúrnej histórie.

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Podrobnejšie na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3580/konferencia-v-nadlaku-v-tvorivej-symbioze-medzi-dolnou-zemou-a-slovenskom-cena-ondreja-stefanka-2015