Igor Furdík na pracovnej návšteve Chorvátska v školách s vyučovacím jazykom slovenským

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 3.- 5. decembra zúčastňuje na trojdňovej zahraničnej pracovnej ceste v Chorvátskej republike. Cieľom jeho návštevy sú stretnutia so zástupcami krajanských spolkov, organizácií a inštitúcií, predseda ÚSŽZ zavíta aj medzi žiakov škôl, v ktorých sa vyučovací proces uskutočňuje v slovenčine, alebo sa slovenský jazyk vyučuje fakultatívnym spôsobom.

Žiakom a učiteľom odovzdá Igor Furdík balíčky kníh (beletriu, prózu i poéziu, ako aj encyklopédie  pre žiakov do školskej knižnice), pedagógom zasa obohatí kabinety o odbornú literatúru v slovenskom jazyku. Od stredy do piatka (3.-5. decembra) predseda ÚSŽZ postupne navštívi tri školy: Základnú školu kráľa Tomislava v Našiciach, Základnú školu Julija BenešićaIloku a  Základnú školu Ivana Brnjika Slovaka v Jelisavci. Vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí nové knižné tituly v slovenčine pribudnú aj v Ústrednej knižnici Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni v Našiciach.