Igor Furdík na pracovnej návšteve krajanov v Írsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvuje v dňoch 19.-23. februára 2015 pracovnú návštevu medzi krajanmi žijúcimi a pôsobiacimi v Írskej republike.

Počas pobytu v Dubline a Corku sa bližšie oboznámi so spolkovými, vzdelávacími a kultúrnymi aktivitami, ale aj spoločenskými či pracovnými problémami, ktorými žije v súčasnosti jedna z najpočetnejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich krajanských komunít Slovákov v západnej Európe.