Igor Furdík na pracovnej návšteve RTVS aj o hodnotových impulzoch slovenskosti

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, navštívil vo štvrtok 20. decembra 2012 na vlastnú žiadosť Rádio a televíziu Slovenska, kde rokoval s jeho generálnym riaditeľom Václavom Mikom a riaditeľom Sekcie programovej služby STV Tiborom Búzom.

Predstavitelia oboch inštitúcií posúdili možnosti prezentácie Slovenska a Slovákov vo verejnoprávnych médiách z hľadiska historického, ale aj v kontexte dnešných reálií. V tejto súvislosti tak V. Mika ako aj T. Búza informovali I. Furdíka o niektorých  koncepčných zámeroch RTVS v reláciách a cykloch, zameraných na históriu, súčasnosť, úspechy a prelomové udalosti Slovenska, vrátane dokumentárnych a umelecko-publicistických príbehov a čŕt významných osobností, Slovákov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí nevynímajúc.

Predseda ÚSŽZ vyjadril počas rozhovoru nádej, že aj historický rok 2013, v ktorom významne zaznieva minulosť nášho národa tiež v spojení s cyrilo-metodským odkazom, ale aj  dvadsiate výročie samostatnej slovenskej štátnosti, sa stane pre verejnoprávnu inštitúciu RTVS príležitosťou pokojne, vecne a zaujímavo prezentovať našu minulosť aj súčasnosť. Odporučil pritom využiť všetko to  bohatstvo, ktorým k obrazu a zachovaniu slovenskosti prispievali a prispievajú Slováci žijúci mimo Slovenska.