Igor Furdík na pracovnej návšteve Slovákov v Poľsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 6.-7. septembra 2015 zúčastňuje programu zahraničnej pracovnej cesty v Poľsku, počas ktorej absolvuje návštevu významného kultúrneho podujatia vo Vyšných Lapšoch a rozhovory s poprednými spolkovými aktivistami krajanského života Slovákov v Poľsku.

V nedeľu 6. septembra na pozvanie Spolku Slovákov v Poľsku bude Igor Furdík hosťom XXXIV. Prehliadky krajanských dychových hudieb vo Vyšných Lapšoch  –  festivalu dychových orchestrov, ktorý patrí k tradičným kultúrnym podujatiam a spoločenským stretnutiam organizovaných našimi krajanmi v Poľsku. Súčasťou programu dvojdňovej pracovnej návštevy predsedu ÚSŽZ sú aj stretnutia a rozhovory Igora Furdíka s kľúčovými predstaviteľmi spolkového,  kultúrneho a vzdelanostno-duchovného života Slovákov v Poľsku.