Igor Furdík na pracovnej návšteve Srbskej republiky

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvuje v dňoch 22.-25. novembra pracovnú návštevu Srbskej republiky. V programe I. Furdíka dominujú stretnutia so zástupcami slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine, kde sa koncentruje v mestách a obciach najpočetnejšia slovenská komunita na Dolnej zemi.

I. Furdík zavíta do sídla Matice slovenskej v Báčskom Petrovci, v bašte Slovákov vo Vojvodine navštívi  aj Slovenské vydavateľské centrum a Vydavateľstvo Hlas ľudu. Predseda ÚSŽZ sa bude v B. Petrovci zaujímať aj o vývoj rekonštrukčných prác budovy Slovenského vojvodinského múzea.

Počas pobytu v Báčskom Petrovci prijme I. Furdíka aj Pavel Marčok, predseda obce (okresu) Báčsky Petrovec. Predseda ÚSŽZ v rámci programu v Báčskom Petrovci navštívi aj Aqua Parku Petroland, ktorý je dielom spoločného projektu Obce Báčsky Petrovec a spoločnosti Aqua Therm Invest zo Slovenska.

V ďalej časti pracovného programu vo Vojvodine sa I. Furdík presunie do Nového Sadu a Kovačice, v ktorej navštívi dom Martina Jonáša a bližšie sa zoznámi s pozostalosťou diela a interiérových artefaktov domu najvýznamnejšieho insitného maliara svetového významu.

Pracovnú návštevu medzi Slovákmi vo Vojvodine ukončí predseda ÚSŽZ v nedeľu, keď zavíta medzi krajanov do Bieleho Blata.