Igor Furdík na pracovnej návšteve Ukrajiny

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 16.-17. septembra 2012 zúčastňuje na pracovnej návšteve Zakarpatska na Ukrajine.

V pondelok 17. septembra predseda ÚSŽZ v rámci svojho pracovného programu navštívi 4. všeobecno-vzdelávaciu školu s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode, ako aj prvé Slovenské kultúrne centrum na Ukrajine so sídlom v Užhorode. I. Furdík sa stretne so zástupcami kľúčových krajanských spolkov, organizácií a kultúrnych inštitúcií Slovákov žijúcich v Zakarpatsku, ako aj s predstaviteľmi mesta Užhorod a okresu Užhorod.