Igor Furdík na pracovnej návšteve Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v stredu 13. februára 2013 na pracovnej návšteve prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predmetom ich rokovania na pôde univerzity boli otázky súvisiace s problematikou štúdia Slovákov žijúcich v zahraničí na univerzite v Nitre. V súčasnosti tu na rôznych fakultách študuje až 117 študentov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, z nich polovicu tvoria Slováci zo srbskej Vojvodiny.

Igor Furdík prediskutoval s Liborom Vozárom aj možnosti realizácie povinnej pedagogickej praxe študentov učiteľských odborov univerzity na slovenských národnostných školách v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku a na Ukrajine.

Očakáva sa, že mladí adepti učiteľského povolania by okrem zbierania pedagogických i ľudských skúseností v slovenskom prostredí v zahraničí pôsobili na najmladšiu generáciu našich krajanov v spomínaných krajinách aj motivačne ako poslovia slovenskosti.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/igor-furdik-na-pracovnej-navsteve-univerzity-konstantina-filozofa-v-nitre