Igor Furdík na pracovnej návšteve v Českej republike

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 10.-12. septembra 2013 zúčastňuje na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike. V priebehu troch dní absolvuje program, obsahujúci spoločenské a kultúrne podujatia v Prahe, Plzni  a Karlových Varoch. Igor Furdík sa postupne stretne aj s predstaviteľmi viacerých spolkov, organizácií, združení a kultúrnych inštitúcií Slovákov žijúcich v Českej republike.

V utorok 10. septembra sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na spomienkovej plavbe loďou po Vltave, ktorú zorganizovala Slovensko-česká spoločnosť v Prahe, pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania, 68. výročia od ukončenia 2. svetovej vojny a v rámci Česko-Slovenských a Slovenských krajanských dní v ČR a česko-slovenskej vzájomnosti. V stredu 11. septembra  sa I. Furdík stretol s predstaviteľmi Obce Slovákov a ďalšími spolkami slovenskej národnostnej menšiny v Prahe, následne v rámci programu rokoval so zvláštnym zmocnencom pre krajanské záležitosti (v gescii Ministerstva zahraničných vecí ČR) Stanislavom Kázeckým. Vo štvrtok 12. septembra navštívil predseda ÚSŽZ regionálne Obce Slovákov v Plzni a Karlových Varoch.