Igor Furdík na pracovnej návšteve v Maďarsku

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík sa v dňoch 9. – 11. októbra zúčastňuje na zahraničnej pracovnej návšteve v Maďarsku. Jej kľúčovým zámerom je oboznámenie sa so stavom, kvalitou, aktuálnymi potrebami a perspektívami výučby slovenského jazyka v školách v tých mestách a obciach Maďarska, kde žije percentuálne početnejšia slovenská národnostná menšina.

Súčasťou programu I. Furdíka je aj stretnutie s predstaviteľmi krajanských spolkov ako aj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, zastrešujúcich aktivity slovenskej národnostnej menšiny s cieľom udržania národného povedomia Slovákov v Maďarsku, ich identity a vzťahu k slovenskosti vo všetkých jej prejavoch.

Počas tretieho dňa návštevy  I. Furdík vo štvrtok v sprievode Štefana Daňa, generálneho konzula SR v Békešskej Čabe, zavíta do Slovenského gymnázia, základnej a materskej školy ako aj kolégia v Békešskej Čabe, kde sa stretne s členmi pedagogického zboru a žiakmi oboch škôl. V predpoludňajších hodinách prijme I. Furdíka v budove Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe generálny konzul Š. Daňo.

V ďalšej časti programu navštívi predseda ÚSŽZ Slovenskú základnú školu a materskú školu v Slovenskom Komlóši, kde zotrvá v debate s pedagógmi a žiakmi školy v prítomnosti primátorky mesta Zity Garay a predsedníčky Miestnej slovenskej samosprávy Zuzany Laukovej (zároveň aj riaditeľka školy).

V závere tretieho pracovného dňa počas návštevy Maďarska navštívi I. Furdík základnú školu a Všeobecné osvetové stredisko v Dunaegyháze, kde sa v diskusii stretne s pedagógmi a žiakmi školy, starostom obce a zároveň aj predsedom miestnej slovenskej samosprávy Tamásom Nagyom.