Igor Furdík na pracovnej návšteve v Srbskej republike

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 5. – 7. októbra zúčastnil na pracovnej návšteve medzi krajanmi žijúcimi vo vojvodinskej časti Srbskej republiky.

Počas trojdňového pobytu sa Igor Furdík zúčastnil na významných spoločenských, pedagogických a kultúrnych podujatiach a pripomienkach Slovákov v mestách a obciach Vojvodiny. V nedeľu na pozvanie Miestneho spoločenstva Kulpín a Klubu Kulpínčanov Kulpín predseda ÚSŽZ poctil svojou prítomnosťou slávnostný spomienkový program pri príležitosti odhalenia busty významného slovenského architekta a kulpínskeho rodáka Michala Milana Harminca (1869 Kulpín – 1964 Bratislava) v aleji významných Kulpínčanov.

Počas spoločensko-kultúrneho programu v priestoroch Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne odznel okrem príhovorov hostí – vrátane prívetu I. Furdíka – aj príspevok Michala Babiaka o živote a výnimočnom diele M. M. Harminca, súčasťou slávnostného popoludnia bola projekcia dokumentárneho filmu o Michalovi Milanovi Harmincovi.

Vyhotovenie busty M. M. Harminca finančne podporil zo svojho dotačného systému Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.