Igor Furdík na pracovnej návšteve v Srbsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 9.-11. februára 2014 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Srbskej republike. Jedným z kľúčových cieľov pracovnej návštevy slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine bolo posúdenie stavu rekonštrukčných prác na objekte domu Martina Jonáša, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov insitného maliarstva v Kovačici.

Dom Martina Jonáša, ktorý by mal byť sprístupnený pri príležitosti 90. výročia nedožitých umelcových narodenín v máji tohto roku, bude slúžiť verejnosti ako galéria tvorby M. Jonáša i ako múzeum cenných artefaktov, ktoré obsahuje pozostalosť po významnom predstaviteľovi kultúry Slovákov vo Vojvodine.