Igor Furdík na pracovných rokovaniach v Srbskej republike

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 13.-17. augusta 2014 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Srbskej republike. Počas svojho pobytu vo Vojvodine absolvoval rad rokovaní v niekoľkých mestách, v ktorých sídlia kľúčové orgány a kultúrno-spoločenské ustanovizne Slovákov v Srbsku.

Predseda ÚSŽZ navštívil Veľvyslanectvo SR v Belehrade, následne rokoval na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v Novom Sade. Tu sa stretol aj s biskupom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuelom Vrbovským.

V ďalších dňoch svojho pracovného pobytu v Srbskej republike Igor Furdík navštívil Báčsky Petrovec, Kovačicu a Starú Pazovu, kde sa zaujímal v prostredí slovenskej národnostnej menšiny o obsahové napĺňanie zámerov projektov finančne podporených ÚSŽZ v roku 2014. V závere pracovnej cesty navštívil predseda ÚSŽZ Slankamenské Vinohrady, kde sa zúčastnil časti programu XI. Budárskych dní.