Igor Furdík na prezentácii knihy Áchim a Slováci v Budapešti

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v utorok 23. septembra 2014 zúčastnil v Budapešti na prezentácii knihy Michala Hrivnáka s názvom Áchim a Slováci. Podujatie pripravila Slovenská národnostná samospráva XII. obvodu Budapešti, Slovenská samospráva Budapešti a Vydavateľstvo Croatica. Na prezentácii sa zúčastnil aj Rastislav Káčer, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku.

Po uvítacom pozdrave Csabu Horvátha, výkonného riaditeľa spoločnosti Croatica, predniesla úvodný referát s témou posolstva Ondreja L. Áchima, významného agrárneho uhorského politika a zástancu sedliackeho stavu so slovenskými koreňmi, Anna Kovácsová, riaditeľka Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Publikáciu zároveň predstavili cez prizmu svojho poznania a bádania historici Ivan Halász a Štefan Tóth. V diskusii o inšpiratívnej dokumentárnej publikácii Áchim a Slováci vystúpili okrem jej autora – pána Michala Hrivnáka, aj hostia príjemného vedecko-literárneho podvečera vrátane maďarského historika Ferenca Szabóa.