Igor Furdík na prezentácii projektu Slováci v Rumunsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa vo štvrtok 20. februára 2014 zúčastnil spoločne s Petrom Procháckom, podpredsedom ÚSŽZ, na prezentácii a projekcii prvého výstupu tvorivého dokumentárneho projektu „Slováci v Rumunsku – Nová Huta“.

Projekt realizuje Katedra fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, jeho cieľom je pripraviť a skompletizovať súbor fotografických, filmových a orálno-písomných svedectiev a autentických dokumentárnych poznatkov o súčasnom živote, udržiavaní slovenského jazyka, kultúrno-duchovných hodnôt a  kultúrneho dedičstva Slovákov v Rumunsku v župe Bihor (Nová a Stará Huta). Projekt finančne podporil ÚSŽZ.

Podrobnejšie o prezentácii:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/569/pokora-viera-a-nadej-generacie-slovakov-v-rumunskej-novej-hute-v-svedectve-projektu-nadsencov-z-vsvu