Igor Furdík na rokovaní s Dušanom Čaplovičom, šéfom rezortu školstva

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prijal v stredu 20. februára 2013 na pôde svojho rezortu Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Význam stretnutia umocnila skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spoločne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) plnia dôležité úlohy štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v otázkach udeľovania štipendií a štúdia na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Igor Furdík informoval Dušana Čaploviča o štádiu riešenia projektu „Jonášov dom“ v Kovačici v Srbskej republike, ktorý by mal byť ukončený do roku 2014 k termínu 90. výročia narodenia slovenského insitného maliara svetového významu Martina Jonáša. Okrem tohto projektu predseda ÚSŽZ poukázal aj na postup pri zriaďovaní Múzea Slovákov v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine. Šéf rezortu školstva prejavil o problematiku veľký záujem, nakoľko bol sám angažovaný na riešení vzácnej pozostalosti po umelcovi M. Jonášovi.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/predseda-uszz-igor-furdik-na-pracovnom-rokovani-s-dusanom-caplovicom-sefom-rezortu-skolstva