Igor Furdík na rokovaní Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 1.-2. apríla 2015 zúčastnil v Bratislave na rokovaní Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Podujatie organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počas dvoch dní v bratislavskom hoteli Tatra vystúpilo s poznatkami, referátmi a diskusnými príspevkami k predmetnej téme 12 zástupkýň  z ôsmich štátov západnej Európy. Delegované účastníčky konferencie prezentovali prácu a podnety vzdelávacích inštitúcií, slovenských víkendových škôl a spolkov, v pôsobnosti ktorých sa odvíja aj výučba slovenského jazyka a vzdelávanie najmladšej generácie Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria. K téme prispeli aj konštruktívne námety odborníkov oblasti vzdelávania a školstva z inštitúcií v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podrobnejšie o rokovaní na webe ÚSŽZ:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3605/rokovanie-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-potvrdilo-zaujem-krajanov-o-aktivne-rozvijanie-slovenskosti