Igor Furdík na slávnosti ukončenia Letnej školy žurnalistiky 2015 v Moyzesovej sieni

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa v Moyzesovej sieni v Bratislave zúčastnil v piatok 22. augusta 2015 na slávnostnom ukončení Letnej školy žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií 2015, ktorú vo finančnej gescii a spoluorganizátorskej súčinnosti ÚSŽZ odborne pripravila Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Slávnosť, počas ktorej 13 účastníci z piatich štátov (Chorvátsko, Nemecko, Rumunsko, Rusko, Srbsko)  – krajanskí redaktori, reportéri a moderátori tlačových, elektronických a internetových médií v slovenských prostrediach a komunitách v zahraničí, prevzali certifikáty o absolvovaní tvorivého kurzu profesionálneho zdokonaľovania sa a výmeny novinárskych skúseností, sa konala v rámci vyvrcholenia 51. ročníka Studia Academica Slovaca, letného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov.

Úspešní absolventi Letnej školy žurnalistiky 2015 prevzali z rúk vedúcej Katedry žurnalistiky FiF UK Svetlany Hlavčákovej certifikát o absolutóriu. Slávnostného ceremoniálu sa okrem Igora Furdíka zúčastnili rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta a prodekan Filozofickej fakulty Miloslav Vojtech.