Igor Furdík na stretnutí predstaviteľov krajanských spolkov v ČR v Prahe

Vo štvrtok 12. decembra 2013 sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe uskutočnilo v poradí druhé stretnutie zástupcov veľvyslanectva a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí so zástupcami slovenských krajanských spolkov a organizácií v Českej republike.

Za ÚSŽZ komunikovali so zástupcami krajanských organizácií a spolkov Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Milan Koščo, riaditeľ odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ. Za Zastupiteľský úrad SR sa na stretnutí zúčastnili Peter Weiss, veľvyslanec SR v Prahe a Anna Juriková, konzulka.