Igor Furdík na zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ v Nadlaku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 3.-5. novembra 2013 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v rumunskom Nadlaku. Kľúčovým programom ZPC predsedu ÚSŽZ bolo prvé zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorá týmto obnovuje svoju činnosť a aktivity.

Na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku privítala dvadsiatku účastníkov rokovania tajomníčka zväzu  Bianca Unc.  Igor Furdík vo svojom príhovore účastníkom pracovného stretnutia poďakoval za to, že prijali pozvanie na zasadnutie a priblížil im opodstatnenosť a potrebu činnosti komisie, ktorá by sa mala zaoberať otázkami výchovy a vzdelávania mládeže na slovenských školách v zahraničí.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2899/v-nadlaku-rokovala-komisia-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz