Igor Furdík navštívil krajanov v Srbsku, školy v Báčskom Petrovci a Pivnici s novými titulmi v knižniciach

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 31. januára až 3. februára 2015 zúčastnil na pracovnej zahraničnej ceste v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Predseda ÚSŽZ počas štyroch dní navštívil Slovákov vo Vojvodine vo viacerých mestách a obciach. Predmetom jeho stretnutí s čelnými predstaviteľmi  kľúčových spoločensko-kultúrnych organizácií Slovákov v Srbsku, ako aj s osobnosťami kultúry a školstva, boli rozhovory  v kontexte efektívnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR udelených prostredníctvom mimoriadnych dotácií za rok 2014. Zároveň s predstaviteľmi krajanských organizácií prerokoval Igor Furdík prípravu niektorých cyklických prestížnych kultúrnych podujatí a aktivít vojvodinských Slovákov.

Igor Furdík postupne navštívil Belehrad, Kovačicu, Nový Sad, Báčsky Petrovec a Pivnicu. V Kovačici absolvoval rokovanie s predsedom Obec Kovačica Miroslavom Krišanom, v Galérii insitného umenia sa v debate s jeho riaditeľkou Máriou Raspirovou zaujímal o inštaláciu nových bezpečnostných komponentov. V programe „kovačického návštevného dňa“ predsedu ÚSŽZ bolo aj stretnutie s majstrom insitného kumštu Jánom Glózikom v ateliéri umelca, finalizujúceho svoj obraz s názvom 1150 rokov príchodu Cyrila a Metoda.

V Novom Sade sa predseda ÚSŽZ stretol s Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM). Predmetom ich debaty bolo smerovanie vrcholného politicko-spoločenského orgánu, mimoriadne vplývajúceho na spoločenský život a kultúrno-vzdelávací rozvoj našich krajanov v duchu slovenskosti. Na pôde Biskupského úradu evanjelickej a. v. cirkvi sa I. Furdík stretol s kompetentnými činovníkmi ohľadom doriešenia vybudovania nového sídla Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika.

V ďalšej časti programu pracovnej cesty rokoval predseda ÚSŽZ na Obecnom úrade Báčskeho Petrovca s jeho predsedom Pavlom Marčokom, s riaditeľom Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuelom Žiakom boli predmetom debaty vo Vydavateľskom centre Hlas ľudu aktivity v tejto – pre vojvodinských Slovákov mimoriadne závažnej – kultúrno-vzdelávacej oblasti.

V utorok, posledný deň pracovnej návštevy Igora Furdíka medzi Slovákmi v Srbsku, sa na pôde Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v prítomnosti médií a čelných predstaviteľov Matice slovenskej v Srbsku uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi dvoch petrovských škôl – Jánom Brnom zo Základnej školy Jána Čajaka a Paľom Beličkom z Gymnázia Jána Kollára, počas ktorého si obe školy prevzali do ich školských knižníc nové knižné tituly, a to tak z oblasti krásnej literatúry, beletrie, prózy a poézie pre žiakov, ako aj odborné, najmä jazykovedné publikácie pre pedagógov – dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na úprimnom stretnutí s neformálnou debatou o aktuálnych problémoch slovenského školstva v Srbsku sa zúčastnili pedagógovia oboch škôl a osobnosti vzdelanostného a kultúrno-spoločenského spektra v Báčskom Petrovci.

Svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu v roku 2015 zavŕšil Igor Furdík v utorok 3. februára v Pivnici, kde sa v miestnej Základnej škole 15. októbra v rozhovore s riaditeľkou Tatianou Naďovou interesoval o kvalitu výučby v slovenskom jazyku a záujem detí a žiakov o slovenčinu. V miestnom Ochotníckom divadle Janka Čemana sa v rozhovore s jeho čelnými predstaviteľmi – režisérom Jánom Kmeťkom a Vladimírom Kolárom zaujímal predseda ÚSŽZ o esteticko-kultúrny a jazykový vplyv divadelnej scény na rozvoj slovenskosti, zároveň ho divadelníci informovali o prípravách na jedno z najprestížnejších podujatí – pivnickej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Slovákov vo Vojvodine DIDA.

 

Na upevnenie slovenského povedomia

Pod týmto titulom sa HLAS ĽUDU, týždenník Slovákov v Srbsku, venuje v čísle 6 tej časti návštevy Igora Furdíka medzi vojvodinskými Slovákmi, počas ktorej navštívil Báčsky Petrovec. Redaktor Jaroslav Čiep približuje atmosféru na pôde Matice slovenskej, kde predseda ÚSŽZ odovzdal balíčky kníh do školských knižníc oboch petrovských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. S láskavým dovolením autora i redakcie preberáme riport v plnom znení.

Knižné dary, ktoré v utorok 3. februára 2015 v Štefánikovej sieni v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci riaditeľom Základnej školy Jána Čajaka a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Jánovi Brnovi a Pavlovi Beličkovi odovzdal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, by v prvom rade mali u žiakov upevniť slovenské povedomie.

„Tento súbor knižiek sme kúpili ešte vlani, ale nebola skôr príležitosť ich odovzdať. Rozhodli sme sa na ÚSŽZ kúpiť také súbory a balíky kníh, ktoré sme už odovzdali v Budapešti, Kovačici, proste v slovenských školách na Dolnej zemi, a teraz prišiel rad na Petrovec,“ povedal na začiatku odovzdávania balíčkov Igor Furdík a pokračoval: „Snažili sme sa knihy vybrať tak, aby to bola kombinácia užitočného čítania, z oblasti encyklopedickej. aj jazykovej, ale aj zábavnej a poučnej. Zábavnej pre deti – rozprávky, vrátane cédečiek s animovanými rozprávkami a skladačky. Cez hravú formu deťom umožníme niečo sa naučiť o Slovensku, jeho reáliách, histórii, osobnostiach a podobne.“

Následne sa Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, dopodrobna rozhovoril s prítomnými riaditeľmi, pedagógmi a predstaviteľmi spoločensko-kultúrneho života Báčskeho Petrovca o aktivitách úradu, ako aj o aktualitách, ktoré nám z uhla pohľadu úradu môžu pomôcť. Sústredil sa predovšetkým na aktivity zamerané na mládež.

V samotnom úvode slávnostného podujatia prítomných pozdravil podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete. Spolu s predsedníčkou matičného školského výboru Annou Medveďovou predstaviteľom škôl, ako aj ÚSŽZ, takisto odovzdali balíček kníh – ide o tituly z matičnej produkcie v roku 2014.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík s darčekovým balíkom kníh v utorok zavítal aj do Pivnice a odovzdal ich do tamojšej Základnej školy 15. októbra.

 

Darované knihy pre školy – jednotlivé tituly:

Dar pre Gymnázium J. Kollára v Báčskom Petrovci

Knihy: Encyclopaedia Beliana 1.-7 zväzok, Slovník cudzích slov, S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I, S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry II, V. Marčok: Dejiny slovenskej literatúry III, Z. Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a ml. po r. 1960, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka , J. Mistrík: Efektívne čítanie, Zo studnice rodnej reči, Ľ. Štúr a reč slovenská, M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná, M. Ďuríčková: Prešporský zvon, M. Rúfus: Modlitbičky, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak, R. Dahl: Danny, majster sveta, Slovenská republika, geografický atlas, spoločenská hra: Slovensko – otázky a odpovede Junior, DVD: Elán: Bestof , Miro Žbirka: The Bestof .

Dar pre Základnú školu J. Čajaka v Báčskom Petrovci (rovnaký balíček daroval ÚSŽZ aj pre ZŠ 15. októbra v Pivnici)

Knihy: Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, J. Mistrík: Efektívne čítanie,  Zo studnice rodnej reči, Ľ. Štúr a reč slovenská, M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná, M. Ďuríčková: Prešporský zvon, M. Rúfus: Modlitbičky, M. Rúfus: Deťom, M. Rúfus: Anjeličku, môj strážničku, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak, R. Dahl: Danny, majster sveta, Bill a Ben, chlapci z kvetináča, M. Ďuríčková: Danka a Janka, E. Petiška: Rozprávková čítanka, E. Petiška: Rozprávková babička, M. Števková: Abeceda pre Barborku, M. Števková: Medveďku, daj labku, K. Bendová – T. Janovic: Bola raz jedna trieda, 365 rozprávok, Sny vianočného stromčeka, Z rozprávky do rozprávky,  Slovenská republika, geografický atlas, spoločenská hra: Slovensko – otázky a odpovede Junior, DVD: Elán: Bestof, Miro Žbirka: The Bestof  – 1 ks; Spievankovo 2, Slimák Maťo a škriatok Klinček I., Slimák Maťo a škriatok Klinček II., Pásli ovce valasi.

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík v sídle Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci počas odovzdávania darčekových balíčkov kníh obom slovenským petrovským školám.

Vo fotogalérii:

Predseda ÚSŽZ v sídle MSS v Báčskom Petrovci.

Igor Furdík v jednej z tried Základnej školy 15. októbra v Pivnici a medzi slovenskými deťmi v družnej debate.

Foto: DANIEL DEMJÉN