Igor Furdík o spoločných zámeroch ÚSŽZ a MS s Mariánom Tkáčom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), prijal v utorok 19. februára 2013 delegáciu Matice slovenskej (MS) vedenou jej predsedom Mariánom Tkáčom. Hlavnou témou stretnutia bola spolupráca oboch inštitúcií aj v kontexte aktivít súvisiacich s napĺňaním cieľov politiky štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Marián Tkáč predstavil pripravované projekty organizované Maticou slovenskou v roku 2013. Za jednu z kľúčových – aj v súvislosti s rokom jubilea 150. výročia vzniku Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, označil M. Tkáč medzinárodnú vedeckú konferenciu Matica slovenská v národných dejinách, ktorá sa koná pod záštitou Mareka Maďariča, ministra kultúry SR, v dňoch 26.-27. februára v Martine.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/igor-furdik-o-spolocnych-zameroch-uszz-a-ms-s-marianom-tkacom