Igor Furdík odhalil v Kulpíne bustu architektovi M. M. Harmincovi

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, počas svojej trojdňovej pracovnej návštevy medzi krajanmi v Srbskej republike (5.–7. októbra 2012), vysoko ocenil na podujatiach v Selenči, Kovačici a Kulpíne aktivity krajanských spolkov, kultúrnych a spoločenských ustanovizní ako aj vzdelávacích inštitúcií, napomáhajúcich svojou činnosťou k zveľaďovaniu slovenskej národnej  identity a tým aj zvyšovaniu sebavedomia Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

V piatok, v prvý deň svojho pracovného pobytu medzi Slovákmi vo Vojvodine, predseda ÚSŽZ poctil svojou prítomnosťou 3. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v Selenči. Na trojdňovom pracovnom rokovaní sa tu zišli predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska. Súčasťou prvého dňa Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov bolo aj slávnostné odovzdávanie Medaily Samuela Tešedíka oceneným pedagógom, roky svojou tvorivou prácou i vedeckým výskumom v oblasti vzdelávania vnášajúcim vklad do rozvíjania vzdelanosti najmladšej generácie dolnozemských Slovákov.

V sobotu na pozvanie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov predseda ÚSŽZ poctil svojou prítomnosťou pestrý program tradičného podujatia Slovákov v Kovačici s názvom Kovačický október 2012. Igor Furdík sa prítomným hosťom prihovoril na nádvorí Galérie insitného umenia pri príležitosti otvorenia výstavy diel insitných maliarov Kovačický október 2012 a Panonskej miniatúry. V tomto roku  je obsahovo i tematicky okrem tradičnej kultúry – folklóru a výtvarného insitného umenia, či prezentácie knižnej produkcie vojvodinských Slovákov, motivovaný aj dvoma významnými jubileami: Kovačičania oslavujú 50. výročie založenia strednej školy a 40 rokov od zrodu gymnázia. Do programu Kovačického októbra 2012 boli zaradené aj dva celomenšinové festivaly – Detský festival slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty a Festival slovenskej populárnej hudby pre detiLetí pieseň letí.

V nedeľu na pozvanie Miestneho spoločenstva Kulpín a Klubu Kulpínčanov Kulpín predseda ÚSŽZ poctil v prítomnosti Jeho excelencie Jána Varša, veľvyslanca SR v Srbskej  republike, svojou účasťou slávnostný spomienkový program pri príležitosti odhalenia busty významnému slovenskému architektovi a kulpínskemu rodákovi Michalovi Milanovi Harmincovi (7. 10. 1869 Kulpín – 5. 7. 1964 Bratislava). Symbolicky sa tak udialo práve v deň narodenia M. M. Harminca v aleji významných Kulpínčanov, kde si aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí busta výnimočného Slováka s parametrami svetovosti v architektúre a staviteľstve našla svoje miesto vedľa busty básnika Janka Kráľa a busty srbského generála Đorđa Stratimirovića. Počas spoločensko-kultúrneho programu v priestoroch Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne odznel okrem príhovorov hostí aj príspevok Michala Babiaka o živote a diele M. M. Harminca, súčasťou slávnostného popoludnia bola projekcia dokumentárneho filmu o Michalovi Milanovi Harmincovi.

Igor Furdík v pozdravnom prívete podľa portálu www.slovackizavod.org.rs zdôraznil, že veľmi málo vieme o sebe, o našich predkoch a minulosti, a že je preto veľmi významné i príznačné, že sa Klub Kulpínčanov záslužne uchopil práve takejto príležitosti. Predseda ÚSŽZ uviedol, že keď si nevieme spomenúť na niekoho zo svojich, ktorý urobil niečo pre tento svet, tak si musíme uvedomiť, že si ťažko aj na nás niekto niekedy spomenie: Potrebné je aby si človek uvedomil, že aj my máme svojich Fordov, Bilov Gatesov… Harminc je človek, ktorý sa urobil sám. Ako 17-ročný sa pobral do Pešti, obliekol si slovenský kroj, chytil sa úlohy buditeľa a skončil ako možno náš najväčší architekt. Takto sa buduje naša hrdosť a sebavedomie!,“ zdôraznil na žiarivom životnom príbehu i prínose architekta I. Furdík, ktorý bustu slávneho kulpínskeho rodáka odhalil spoločne s vnučkou M. M. Harminca – Danielou Harmincovou.

 
DO VAŠEJ POZORNOSTI

RTV Vojvodiny vyrobila dokumentárny film o staviteľovi Michalovi Milanovi Harmincovi. Na námet Pavla Gažu vytvoril scenár a vybral hudbu Michal Babiak, redaktorka: Anna Funtíková, kamera a réžia: Jozef Maďar. Vo filme hrajú: Miluška Anušiaková-Majerová a Daniel Zelenák.

www.media.rtv.rs