Igor Furdík oslovil a povzbudil Slovákov v Rumunsku na VII. zjazde DZSČR

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (ďalej DZSČR) je reprezentatívnou organizáciou Slovákov a Čechov v Rumunsku. Jej samotný vznik sa datuje k 4. januáru 1990 (Nadlak), v tomto roku slávi vzácne jubileum – 25. výročie zrodu. Organizácia teda už celé štvrťstoročie vyvíja nemalé a systematické úsilie o udržanie a rozvoj slovenského a českého života v Rumunsku. V dňoch 15.-17. mája 2015 organizoval DZSČR v kúpeľnom stredisku Baile Felix pri municípiu Oradea v poradí už svoj VII. zjazd. Zúčastnil sa na ňom aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V sobotu 16. mája počas pracovného rokovania VII. zjazdu DZSČR privítal Adrian Miroslav Merka, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, hostí snemovania vrátane Jeho Excelencie Jána Gábora, veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku, Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, ako aj ďalších hostí – predstaviteľov politického, spoločenského, vedeckého i kultúrneho života Rumunskej republiky, a zástupcov kľúčových vzdelávaco-kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií Slovákov v Rumunsku.

V prívetoch hostí sa slova ujal aj Igor Furdík, ktorý o. i. ocenil kľúčovú rolu DZSČR ako garanta a zároveň aj motivátora spájania Slovákov v jednotlivých regiónoch Rumunska, v ktorých žijú, na platforme ich hlásenia sa k svojmu slovenskému pôvodu, k jazyku a reči, slovenskosti v jej rozmanitých prejavoch. Predseda ÚSŽZ obrátil pozornosť delegátov zjazdu i hostí najmä na dôležitosť skvalitňovania vzdelávacieho systému v rámci výučby slovenského jazyka v stredných a základných školách, ba aj v materských školách. Už v najmladšom  veku sa totiž v novej generácii Slovákov v Rumunsku zakladá a zakoreňuje  fundament, ktorého rozvíjaním možno ešte väčšmi oživotvoriť už i tak cenný a inšpiratívny vklad autochtónnej slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku. A to nielen na prospech jej domovskej krajiny, ale aj v rámci uchovávania a rozvíjania kultúrno-duchovného  dedičstva a zveľaďovania jeho dosahu a hodnôt pre Slovensko a celý slovenský národ.

Zjazd na svojom rokovaní zvolil v sobotu podvečer aj nové štruktúry DZSČR.

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku je zastupiteľskou organizáciou Slovákov a Čechov v Rumunsku, prostredníctvom ktorej príslušníci oboch národnostných menšín uplatňujú svoje práva v oblastiach kultúrno-spoločenského života. DZSČR je organizovaný v štyroch oblastiach, celkom ho vytvára približne 60 miestnych organizácií.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, počas svojej trojdňovej pracovnej cesty v Rumunsku, okrem svojej účasti na VII. zjazde DZSČR, poctil svojou návštevou a neformálnymi rozhovormi aj Slovákov žijúcich v Temešvári a okolí, v obci Alešď, ako aj v meste Salonta.

 

FOTO: PAVEL NAGY-GYURIS-KROKOS

 

Na titulnej fotografii:

Pohľad na predsednícky stôl VII. zjazdu DZSČR počas príhovoru Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.