Igor Furdík počas návštevy krajanov v Írsku zavítal aj do Slovenského Centra – Írsko v Dubline

Na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme jeho návštevníkov informovali v dvoch riportoch o pracovnej návšteve Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, medzi krajanmi v Írskej republike. Počas obsažného programu sa Igor Furdík, ktorého sprevádzala Vilma Prívarová, poradkyňa predsedu ÚSŽZ, stretol s vedúcimi predstaviteľmi viacerých organizácií, vzdelávacích zariadení, kultúrnych telies a inštitúcií, aby sa podrobnejšie oboznámil s ich aktivitami, ale aj všednými dennodennými slasťami i starosťami početnej slovenskej komunity v Dubline či Corku. Na tomto mieste prinášame tretiu a zároveň aj poslednú reportážnu pohľadnicu z pobytu Igora Furdíka v Dubline.

V piatok 20. februára 2015 privítal v dublinskom sídle Slovenského Centra – Írsko (SKC-IRL) jeho riaditeľ Rastislav Blažek predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka. SKC-IRL je najstaršou a najväčšou existujúcou komunitnou organizáciou Slovákov v Írskej republike.

Rastislav Blažek informoval predsedu ÚSŽZ o prokomunitných aktivitách a projektoch, ktoré ÚSŽZ spolufinancuje prostredníctvom grantového systému už viac ako 8 rokov a tiež o integračných aktivitách SKC-IRL na lokálnej i celonárodnej úrovni v rámci participácie v integračných fórach, akými sú Fingal Ethnic Network (FEN), alebo Dublin City Integration Forum (DCIF) či v štruktúrach celonárodnej siete New Communities Partnership (NCP – mimovládne združenie migrantov v Írsku).

Igor Furdík sa stretol aj priamo so zástupcami NCP, ktorí nielenže vysvetlili úlohu NCP v celonárodnom pôsobení a dôležitosť integrácie vo všeobecnosti, ale poukázali aj na závažnosť problematiky odoberania detí od rodičov migrantov do starostlivosti štátu (opatrovníckych rodín).  Generálna manažérka NCP Anca Lupu pri tejto príležitosti poďakovala predsedovi ÚSŽZ za podporu aktivít SKC-IRL a vyzdvihla dobrovoľnícku prácu i pro-integračné aktivity tejto najznámejšej slovenskej komunitnej organizácie v Írsku pod vedením R. Blažeka.

Najprestížnejším kultúrno-spoločenským podujatím Slovákov žijúcich v Írsku je nepochybne popri rôznych ľudových veseliciach a zábavách práve Slovenský ples. V čase oficiálnej návštevy predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka sa konal v poradí už siedmy ročník tohto veľkolepého podujatia. Organizátorom Slovenského plesu v Dubline (od jeho zrodu v roku 2008) je Slovenské Centrum – Írsko a medzi pravidelných hostí patria každoročne jednak osobnosti zo spoločenského života slovenskej komunity, ale aj úspešní podnikatelia, primátor/ka mestskej časti Fingal, JE veľvyslanec SR v Írsku, predstavitelia integračných združení lokálnej samosprávy a iní ctení hostia.

Tento rok prijal pozvanie riaditeľa SKC-IRL R. Blažeka na 7. Slovenský ples aj predseda ÚSŽZ I. Furdík, ktorý pozdravil všetkých hostí úvodným príhovorom a počas plesu využil príležitosť porozprávať sa jednak so slovenskými podnikateľmi pôsobiacimi v Írsku, s primátorkou Cllr. Mags Murray, ale aj s ostatnými hosťami, ktorí ocenili prítomnosť predsedu ÚSŽZ a jeho záujem o život Slovákov v Írsku.

 

Na titulnej fotografii:

Momentka z pracovného stretnutia v sídle Slovenského Centra – Írsko v Dubline.

Na snímkach vo fotogalérii:

Slovenský ples a jeho atmosféra je najprestížnejším kultúrno-spoločenským podujatím Slovákov žijúcich v Írsku. Organizuje ho Slovenské Centrum – Írsko v Dubline, na v poradí už siedmy Slovenský ples prijal pozvanie počas pracovnej návštevy slovenskej komunity v Írskej republike aj Igor Furdík, predseda ÚSŽZ.

 

Text a foto: SLOVENSKÉ CENTRUM – ÍRSKO, DUBLIN