Igor Furdík pre UN: Slovenskosť je stav duše, ktorý vedome spevňuje korene

Dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní Učiteľské noviny, ktorý vychádza v rámci projektu s podporou Európskeho sociálneho fondu EÚ v operačnom programe Vzdelávanie, sa vo svojom poslednom predprázdninovom čísle 24 venuje aj problematike školstva a výučby slovenského jazyka v európskych krajinách, v ktorých svoje národné povedomie a identitu potvrdzujú Slováci ako národnostné menšiny.

Učiteľské noviny v tomto kontexte prinášajú rozsiahlu reportáž z tohtoročného záverečného udeľovania cien na 21.ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch, kde medzi najlepšími opäť nechýbali ani žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským zo Srbska, Chorvátska, Rumunska či Maďarska. S vyznaniami o tom, ako súťaž v tvorbe literárnych dielok – neraz prozaických či poetických prvotín detí krajanov podporuje vzťah detí k slovenčine i k samotnému Slovensku, sa v Učiteľských novinách prezentovala učiteľka Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Mária Andrášiková.

Akoby nadviazaním témy o šírení a podpore slovenského jazyka v krajinách so slovenskými menšinami, ale všeobecne v zahraničí v prostredí slovenských komunít, vyznieva interview s Igorom Furdíkom predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem iných tém sa v rozhovore venuje predseda ÚSŽZ aj jeho vnímaniu slovenskosti: „Slovenskosť je naozaj niečo, čo v sebe obsahuje ohromnú významnú jednotiacu líniu pre nás všetkých. A to si musíme uvedomiť, osvojiť si tento fenomén. Na jednej strane akoby išlo o niečo dosť obecné, pričom to ani nie je príliš konkrétne. Nepochybne je to ale podľa mňa stav duše, je to niečo, čo by mal mať a azda aj má a vo svojom vnútri cíti každý, kto akýmsi spôsobom má na Slovensku korene. Bez toho táto vedomá pocitovosť nemôže byť – či si to niekto prizná, alebo nie. Tam niekde v diaľke v tichosti zhasnutého svetla sa to každému z nás objaví: otázka odkiaľ som, kto som, čo som… Určite si ju každý  z nás raz postaví a nakoniec mu na jazyk i myseľ príde to, že proste vo mne je kus slovenskosti, ak už priamo a rovno nepovie, že je – Slovák.“

INTERVIEW S IGOROM FURDÍKOM

A REPORTÁŽ Z OCENENIA LAUREÁTOV SÚŤAŽE PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO,

ČÍTAJTE V UĆITEĽSKÝCH NOVINÁCH VO FORMÁTE PDF NA STRANÁCH 12-15.

Učiteľské noviny 24