Igor Furdík prijal autorov projektu internetového rádia Slobodný vysielač

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu Borisa Koroniho a Norberta Lichtnera, ktorí prezentovali projekt a obsahové zameranie novo koncipovaného nezávislého internetového média s názvom „Slobodný vysielač“ so začiatkom vysielania od 14. januára 2014.

Internetové rádio „Slobodný vysielač“ so sídlom v Banskej Bystrici chce využívať možnosti najnovších technológií, a tak vytvárať vo svojej programovej štruktúre priestor pre krajanov v zahraničí. Redakcia „Slobodného vysielača“ chce v čo najširšom možnom zábere informovať o živote našich krajanov naprieč krajanským svetom aj slovenskú verejnosť u nás na Slovensku. Igor Furdík reagoval pozitívne na zámery tvorcov „Slobodného vysielača“, ktorý chce oslovovať krajanské médiá a ich redaktorov, rovnako aj predstaviteľov spolkov a organizácií v kľúčových centrách slovenských komunít v zahraničí.
 

 
(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)