Igor Furdík prijal delegáciu Slovákov z Vojvodiny

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v piatok 22. februára 2013 v priestoroch úradu delegáciu vojvodinských Slovákov. Informoval ich o podmienkach práce úradu, o aktuálnych možnostiach dotačného systému ako aj o úspešnom prechode na elektronický systém podávania žiadostí o dotácie.

Igor Feldi, farár slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, informoval o procese obnovy pazovského kostola. Miroslav Pap, člen správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, informoval o činnosti Matice a jej ďalších plánoch, medzi ktorými je aj rozvoj detského divadla a vytváranie tradície osláv príchodu prvých Slovákov do Pazovy.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/delegacia-vojvodinskych-slovakov-na-uszz