Igor Furdík prijal delegáciu z chorvátskeho Jelisavca

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu v prítomnosti svojho podpredsedu Petra Prochácku v piatok 14. februára 2014 delegáciu Matice slovenskej z chorvátskeho Jelisavca vedenú jej predsedom Vladom Hulakom a členom výkonného výboru Zdravkom Kralikom. Hostia informovali o podujatiach miestnej organizácie s akcentom na kultúrne aktivity a poukázali na niektoré rezervy v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku.

Igor Furdík informoval o pripravovanom zasadnutí odborných komisií pre posudzovanie žiadostí krajanov o podporu projektov. Vyzdvihol skutočnosť, že sa opäť podarilo skrátiť lehotu pre posudzovanie projektov a poskytovanie finančnej podpory. Vyjadril poďakovanie prítomným funkcionárom za ich obetavú prácu v prospech slovenskej menšiny nielen v obci Jelisavac, ale aj v celoštátnom meradle. Zároveň potvrdil jeho obdiv folklórnym slovenským súborom, ktoré sa prepracovali na vysokú a atraktívnu interpretačnú úroveň.

Podrobná informácia v sekcii AKTUALITY:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3014/delegacia-z-chorvatskeho-jelisavca-na-pode-uszz