Igor Furdík prijal Janku Burianovú, generálnu konzulku Slovenskej republiky v Užhorode

Igor Furdík,  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v priestoroch ÚSŽZ  Janku Burianovú,  generálnu konzulku Slovenskej republiky v Užhorode.

Generálna konzulka informovala predseda ÚSŽZ o najaktuálnejších otázkach spojených s krajanskou problematikou v oblasti Užhorodu. Pozornosť venovala činnosti slovenskej školy v Užhorode, jej postaveniu v školskom systéme mesta a regiónu. Podčiarkla, že slovenská škola v Užhorode si udržiava vysoké renomé, o čom svedčí aj mimoriadny záujem o zápis žiakov na túto školu. Dôležitým faktorom slovenskosti na tejto škole je činnosť piatich vyslaných učiteľov.

Predseda ÚSŽZ zdôraznil, že je dôležité, aby mali možnosť zapísať svoje deti do tejto školy predovšetkým krajania žijúci na Ukrajine, keďže škola bola zriadená práve pre tento účel. Zároveň informoval generálnu konzulku o možných mimoškolských aktivitách predovšetkým o vysielaní detí zahraničných krajanov do škôl v prírode na Slovensko.

Strany diskutovali otázku vydávaní osvedčení  Slováka žijúceho v zahraničí pre krajanov žijúcich na Ukrajine. Igor Furdík informoval o záujme ÚSŽZ zefektívniť procedúry týkajúce sa vydávania osvedčení, predovšetkým zabezpečiť, aby originály dokumentov boli vrátené žiadateľom čo najskôr po vykonaní úradných procedúr.

Generálna konzulka informovala o prípravách na osadenie pamätnej tabule M.R.Štefánika v Bereznom a o zriadení sídla honorárneho konzulátu v tejto obci. Zároveň informovala o pripravovaných podujatiach krajanskej komunity.

Strany sa dohodli o ďalšom postupe pre podporu krajanskej komunity v regióne.