Igor Furdík prijal Karlu Wursterovú, riaditeľku InternationalVisehradFund

Igor Furdík,  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí , prijal v piatok 22. februára 2013 na pôde úradu  Karlu Wursterovú, riaditeľku InternationalVisegradFund.

Igor Furdík informoval o snahe ÚSŽZ komunikovať s inými inštitúciami ohľadne získavania  zdrojov na podporu aktivít našich krajanov v zahraničí. Záujmom úradu je tiež hľadať nové formy a možnosti využitia aj krajanskej dimenzie v rámci aktivít V4, ale aj samotného Vyšehradského fondu v záujme podpory ducha vyšehradskej myšlienky v krajinách, kde žijú Slováci ako krajania alebo menšinové spoločenstvá.

Karla Wursterová uviedla, že InternationalVisegradFund (IVF) je  fond financovaný ministerstvami zahraničných vecí štyroch krajín Vyšehradskej štvorky.  Informovala o existujúcich grantových schémach a o podmienkach ich využívania.

Predseda ÚSŽZ vyslovil záujem o spoluprácu s IVF, hlavne vyjadril interes  sprístupniť informácie o existencii fondu našim krajanom v zahraničí a umožniť im, aby sa aj oni mohli uchádzať o podporu svojej činnosti cez grantové schémy, ktoré InternationalVisegradFund poskytuje. Strany sa dohodli, že budú aktívne spolupracovať na témach spoločného záujmu.