Igor Furdík prijal krajanku zo Švédska Nadju Hammarberg

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík prijal na pôde úradu Nadju Hammarberg, predsedníčku Spoločnosti priateľov Milana Rúfusa v Štokholme. Počas pracovného rokovania N. Hammarberg informovala I. Furdíka o činnosti spoločnosti, nesúcej meno jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov 20. a 21. storočia, ako aj o nových literárnych a umeleckých zámeroch spoločnosti, zveľaďujúcej nielen kultúrneho ducha krajanov žijúcich v Štokholme, ale svojimi aktivitami prispievajúcej aj k vytváraniu pozitívneho obrazu Slovenska vo Švédsku.  

Predsedu ÚSŽZ zaujal okrem samotnej činnosti Spoločnosti Milana Rúfusa aj jej umelecko-ľudský rozmer, keď sa spoločnosti podarilo nadviazať úzku spoluprácu aj s „duchovným priateľom“ Milana Rúfusa, švédskym básnikom Tomasom Tranströmerom, držiteľom Nobelovej ceny za literatúru v roku 2011.

Nadja Hammarberg počas svojej návštevy na ÚSŽZ venovala Igorovi Furdíkovi knihu básní a reflexií slovenského básnika Jozefa Leikerta s názvom Dotyky duše, ktorú preložila do švédčiny (Själens beröringar) práve N. Hammarberg vôbec ako prvú pôvodnú zbierku básní slovenského autora vo švédskom jazyku, pričom ju vydalo iba pred niekoľkými týždňami novozaložené vydavateľstvo pri Spoločnosti priateľov Milana Rúfusa.