Igor Furdík prijal na pôde ÚSŽZ Pavla Šipku

Igor Furdík,  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v stredu 18. septembra 2013 v priestoroch ÚSŽZ  Pavla Šipku, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Argentíne.

P. Šipka informoval predsedu ÚSŽZ o aktuálnych otázkach spojených s krajanskou problematikou v Argentíne. Veľvyslanec zhrnul historický vývoj vysťahovalectva Slovákov do Argentíny a vyčlenil štyri základné vysťahovalecké vlny:  rakúsko-uhorskú, medzivojnovú, povojnovú a modernú. Informoval, že veľvyslanectvo eviduje v súčasnosti šesť aktívnych spolkov, niektoré sú čisto slovenské a niektoré sú tradične česko-slovenské. Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires je so spolkami a s ich zástupcami v pravidelnom kontakte, v hlavnom meste dokonca na pravidelnej mesačnej báze.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2860/igor-furdik-prijal-pavla-sipku-mimoriadneho-a-splnomocneneho-velvyslanca-slovenskej-republiky-v-argentine