Igor Furdík prijal Pavla Šipku, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Argentíne

 Igor Furdík,  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal dňa 18.9.2013 v priestoroch ÚSŽZ  Pavla Šipku, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Argentíne.

 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  informoval predseda ÚSŽZ o aktuálnych otázkach spojených s krajanskou problematikou v Argentíne. Veľvyslanec zhrnul historický vývoj vysťahovalectva Slovákov do Argentíny a vyčlenil štyri základné vysťahovalecké vlny – rakúsko-uhorskú, medzivojnovú, povojnovú a modernú. Informoval, že veľvyslanectvo eviduje t.č. šesť aktívnych spolkov, niektoré sú čisto slovenské a niektoré sú tradične česko-slovenské.  Veľvyslanectvo je so spolkami a s ich zástupcami v pravidelnom kontakte, v hlavnom meste dokonca na pravidelnej mesačnej báze.

 Podľa Pavla Šipku najvhodnejšia pomoc, ktorú by mohla Slovenská republika poskytnúť krajanom v Argentíne, by bolo vyslanie k nim  všestranne zameraného človeka, ktorý by im priblížil jazyk, tradície, zvyky a informácie o pôvodnej vlasti. Odvolal sa pritom na prijatie delegácie krajanov z Argentíny u predsedu parlamentu Slovenskej republiky Pavla Pašku začiatkom t.r., ktorý im sľúbil zváženie možnosti vyslať do Argentíny učiteľa slovenského jazyka. Zároveň uviedol, že krajanom by významne pomohla  materiálna pomoc vo forme drobných predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré by im pripomína Slovensko – videokazety s ľudovými tancami, noty, texty, filmy so španielskym dabingom, ukážky krojov a pod.

Igor Furdík podporil ideu vyslania tzv. „misionára slovenskosti“ medzi krajanov. Táto myšlienka by mohla byť uskutočniteľná v spolupráci s ministerstvami školstva a kultúry, ak by prišiel podnet od predsedu parlamentu.  Zároveň informoval Pavla Šipku o možnosti získať osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí pre krajanov v Argentíne, o výhodách, ktoré toto osvedčenie poskytuje krajanom a o spôsobe, akým ÚSŽZ informoval krajanov v Argentíne o možnosti získať osvedčenie a o možnosti štúdia krajanov na vysokých školách v Slovenskej republike.