Igor Furdík prijal predstaviteľov Obce Slovákov v ČR

Aktuálnym dianím v regionálnych a miestnych organizáciách Obce Slovákov v Českej republike a kľúčovými aktivitami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v utorok 15. apríla 2014 počas pracovnej návštevy na pôde ÚSŽZ zaoberali Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, spoločne s Jaromírom Slušným, predsedom Obce Slovákov v ČR a Petrom Liptákom, podpredsedom tejto organizácie a zároveň redaktorom povereným vedením časopisu Korene, Prvého slovenského časopisu v Českej republike.

Obaja poprední predstavitelia rešpektovanej spoločensko-kultúrnej organizácie, združujúcej slovenskú národnostnú menšinu v ČR, informovali predsedu ÚSŽZ o aktuálnych konferenciách regionálnych a miestnych pobočiek Obce Slovákov v Českej republike, ako aj o nastávajúcom sneme Obce Slovákov v ČR, ktorý sa uskutoční 17. mája 2014 v Prahe.

Igor Furdík informoval hostí o programových zámeroch ÚSŽZ v nadväznosti na pripravované kľúčové podujatia a aktivity úradu v tomto roku. Bližšie ich oboznámil s organizovaním Pamätného dňa Slovákov v zahraničí, ktorý si už ako tradičný sviatok všetkých našich krajanov vo svete pripomenieme 5. júla v Bratislave. Predseda ÚSŽZ upriamil pozornosť na tradičnú Krajanskú nedeľu, ktorú organizuje ÚSŽZ 13. júla v rámci programu 49. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, pričom po prvý raz pozve úrad návštevníkov slávností v areáli podujatia na Dolnozemský dvor, na ktorom sa budú prezentovať gurmánskym, remeselným a ľudovo-zvykoslovným kumštom Slováci zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska. Zároveň priblížil predstaviteľom Obce Slovákov v ČR aj prípravy ÚSŽZ na Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.-31. októbra v Bratislave.