Igor Furdík prijal Stanislava Kázeckého, zvláštneho splnomocnenca Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík prijal Stanislava Kázeckého, zvláštneho splnomocnenca  Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky pre krajanské záležitosti  pri príležitosti jeho návštevy Slovenskej republiky. Počas stretnutia diskutovali o otázkach súvisiacich s krajanskou problematikou v Českej republike a v Slovenskej republike.

Stanislav Kázecký informoval o systéme oceňovania významných osobností za šírenie dobrého mena Českej republiky v zahraničí cenou Gratias agit, ktorá je najvyšším ocenením, ktoré český minister zahraničných vecí udeľuje významným osobnostiam zo sveta.

Obaja predstavitelia si vymenili poznatky o dotačných systémoch pre podporu aktivít krajanov v zahraničí, o ich zameraní, odlišnostiach, o súvislostiach s ďalšími ministerstvami, zvlášť s ministerstvami školstva v oblasti vysielania učiteľov a pedagogických pracovníkov do zahraničia.

Zvláštna pozornosť bola venovaná problematike vzdelávania krajanov v českom a slovenskom jazyku, výmene názorov na činnosť krajanských komunít hlavne v Chorvátsku, Poľsku a v Rumunsku, ako aj spoločným aktivitám slovenských a českých krajanských komunít v niektorých krajinách.