Igor Furdík prijal Vladimíra Skalského, predsedu SZSZ

Aktuálnymi otázkami krajanskej problematiky v kompetencii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí(ÚSŽZ), jeho ďalšieho koncepčného, obsahového i organizačného pôsobenia vo vzťahu ku krajanským komunitám v rámci štátnej starostlivosti SR o krajanov v zahraničí, ako aj prípravou kľúčových spoločensko-kultúrnych aktivít Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v najbližších týždňoch, sa na pôde ÚSŽZ zaoberal jeho predseda Igor Furdík s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským.