Igor Furdík prijal zástupcu novovytvorenej neziskovej organizácie LEAF

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Michala Kovácsa, zástupcu neziskovej organizácie LEAF, ktorej cieľom je prispieť k rozvoju Slovenska prostredníctvom podpory talentovaných mladých ľudí na Slovensku a vytvárania podmienok na návrat úspešných krajanov zo zahraničia do vlasti.

V LEAF vychádzajú z predpokladu, že ak motivujú k návratu ľudí, ktorí majú vrelý vzťah k vlasti, vytvoria im podmienky a zrealizujú projekty, ktoré budú životaschopné na Slovensku a budú mať svetový rozmer svojou kvalitou, vytvoria aj predpoklad na prilákanie a motivovanie ďalších ľudí k návratu.
 
(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)