Igor Furdík rokoval o možnostiach spolupráce s VŠEMvs v Bratislave

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, navštívil v utorok 8. januára 2013 Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs).

Na stretnutí s prof. Ing. Vierou Cibákovou, CSc., rektorkou VŠEMvs, Ing. Ľubošom Cibákom, PhD.,MBA – kvestorom,  doc. Ing. Stanislavom Filipom, PhD., prorektorom pre zahraničné vzťahy a PR a Mgr. Ľubomírom Nebeským z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, sa predseda ÚSŽZ oboznámil s doterajšími  aktivitami VŠEMvs, ktorými podporuje Slovákov žijúcich na Ukrajine a najmä v Srbsku.

Igor Furdík vo svojom príhovore vysoko ocenil doterajšie aktivity a záujem vedenia VŠEMvs poskytnúť príležitosť Slovákom žijúcim v zahraničí (Ukrajina, Maďarsko a Srbsko) rozvíjať slovenský jazyk, kultúru a vzdelanie formou vysokoškolského  vzdelávania na 1. a 2. stupni. Vyjadril ochotu podporovať snahy vedenia vysokej školy v tejto oblasti a zároveň poukázal na možnosti ÚSŽZ, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu trvalého systému vzdelávania našich krajanov v zahraničných zariadeniach VŠEMvs.