Igor Furdík rokoval s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Igor Furdík,  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí , rokoval v utorok 11. decembra 2012 v priestoroch Matice slovenskej v Bratislave s delegáciou  Matice slovenskej vedenej jej predsedom Mariánom  Tkáčom.  Počas stretnutia sa navzájom informovali o plánovaných aktivitách v roku 2013 a o možnostiach spolupráce medzi oboma inštitúciami.
 

Imrich Sedlák, vedecký tajomník Matice slovenskej, informoval o príprave konferencie Matica slovenská v národných dejinách. Konferencia sa bude konať v dňoch 26.-27. februára 2013  v Martine pod záštitou ministra kultúry. Bude venovaná 150. výročiu založenia Matice slovenskej a 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Konferencia bude pracovať v pléne a v sekciách. Eviduje sa značný záujem zo všetkých kontinentov, doteraz je prihlásených v rámci programu konferencie okolo 70 referátov.
 
Predseda ÚSŽZ informoval o postupe prác pri prepracovávaní smerníc týkajúcich sa prideľovania dotácií za účelom zjednodušenia systému financovania projektov Slovákov žijúcich v zahraničí.  Igor Furdík zároveň uviedol, že v rokoch 2014-2015 sa bude pripravovať nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí,  keďže život priniesol potrebu  predefinovať niektoré pojmy.  Záujmom je nechať veci dozrieť a neunáhliť sa s prípravou zákona na úkor jeho kvality.
 
Obe strany sa počas rokovania venovali aj téme vysťahovalectva, pri ktorej sa zhodli na tom, že je potrebné otvoriť múzeum venované slovenskému vysťahovalectvu. V tejto oblasti je už teraz k dispozícii bohatá zbierka v Slovenskom národnom múzeu ako aj archívy u krajanov v zahraničí, ktoré môžu byť dovezené na Slovensko aspoň v digitálnej podobe.