Igor Furdík rokoval s Radoslavom Baranom, predsedom ČÚZ Bratislava

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, rokoval v utorok 12. novembra 2013 na pôde Československého ústavu zahraničního Bratislava s jeho predsedom Radoslavom Baranom.  I. Furdík ocenil pozvanie a možnosť prediskutovať otázky spoločného záujmu.

Radoslav Baran informoval predsedu ÚSŽZ, že v máji 2013 na základe rozhodnutia MV SRzačal na území Slovenskej republiky vyvíjať činnosť Československý ústav zahraniční Bratislava ako  organizačná zložka ČÚZ so sídlom v Prahe. ČÚZ Bratislava  je nezávislé a dobrovoľné občianske združenie usilujúce sa o rozvoj a prehĺbenie kontaktov s krajanskými organizáciami a osobami pochádzajúcimi z bývalého Československa trvale žijúcimi v zahraničí.

Jeho poslanie nadväzuje na masarykovskú tradíciu pomoci a podpory krajanov žijúcich v zahraničí prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania a na oblasť kultúrnej a ekonomickej kooperácie. ČÚZ Bratislava spolupracuje s rôznymi slovenskými, českými a zahraničnými inštitúciami, organizáciami, štátnymi orgánmi a jednotlivcami. Správna rada ČÚZ Praha pozostáva z 19 členov a v rámci aktivít ústavuv Prahe je aktívny aj Klub česky a slovensky hovoriacich diplomatov, ktorého členmi sú významné osobnosti z radov diplomatov.

Radoslav Baran ďalej informoval o doterajších aktivitách ČÚZ Bratislava – návšteve Komenského školy vo Viedni a návšteve krajanskej komunity v Srbsku. Komenského škole vo Viedni boli zo strany ČÚZ Bratislava darované knihy a interaktívne tabule. Snahou ČÚZ Bratislava je vytvoriť aj študijný fond s možnosťou poskytovania štipendií R. Baran  vyjadril aj veľký záujem ČÚZ Bratislava o spoluprácu s ÚSŽZ predovšetkým v oblasti poskytovania informácií o potrebách krajanov a prioritách v jednotlivých krajanských komunitách, o ktorých má úrad lepšie informácie. Cieľom ČÚZ Bratislava je orientovať poskytované finančné prostriedky v rámci projektov do tých komunít, ktoré najviac potrebujú pomoc.

Igor Furdík informoval R. Barana o postavení ÚSŽZ, ktorý je zriadený zo zákona,o hlavných úlohách, o dotačnej politike úradu a o hlavných oblastiach podpory. Svojho partnera informoval, že úrad podporuje aj aktivity krajanských spolkov, ktoré historicky združujú spoločne Slovákov a Čechov. Predseda ÚSŽZ  sa vyjadril, že v oblasti podpory krajanských komunít by obidve inštitúcie mali nájsť spoločný prienik a pri konkrétnych projektoch postupovať od prípadu k prípadu.

I. Furdík taktiež ocenil zámer ČÚZ podporovať Slovákov žijúcich v zahraničí aj formou štipendií. S predstaviteľmi ČÚZ Bratislava sa podelil aj so svojimi skúsenosťami s krajanskou problematikou a s konkrétnou pomocoukrajanom počas svojho pôsobenia na poste veľvyslanca vo viacerých krajinách.

Igor Furdík svojho partnera informoval, že s Československým ústavom zahraničním Praha už nadviazal kontakty a poukázal na fakt, že nová pobočka môže zo svojej materskej inštitúcie čerpať cenné knowhow. Predseda ÚSŽZ ponúkol ČÚZ Bratislava aktívnu spoluprácu zo strany ÚSŽZ, pripravenosť úradu poskytovať informáciea svoju ochotu zúčastniť sa  na najbližšom stretnutí členov ČÚZ Bratislava s možnosťou prezentovania činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri výkone štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.