Igor Furdík s krajanmi z Chorvátska o projekte Slovenského kultúrneho centra v Našiciach

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 29. novembra 2012 na pôde úradu Andreja Kurica, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku a Samira Slivku, novo vymenovaného predsedu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

Počas pracovnej návštevy predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku I. Furdík s A. Kuricom prediskutovali problematiku aktuálnych aktivít Zväzu Slovákov v Chorvátsku s akcentom na zachovávanie kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenskosti prostredníctvom vydavateľských, publikačných a kultúrnych aktivít, aj v nadväznosti na vytvorenie materiálnej bázy pre činnosť spolkov a organizácií Slovákov v Chorvátsku v rámci významného investičného projektu  rekonštrukcie Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

A. Kuric predstavil predsedovi ÚSŽZ Samira Slivku, nového predsedu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. V predchádzajúcom období aktívne pôsobil v Matici slovenskej v Chorvátsku v Jelisavci a pri výberovom konaní na post šéfa centra S. Slivka víťazne prezentoval svoj projekt Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.  I. Furdík sa v tejto súvislosti zaujímal aj o podmienky a finančné zabezpečenie projektu rekonštrukcie centra, ako aj o majetkovo-právne a ekonomické súvislosti rekonštrukcie Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

Obaja hostia informovali I. Furdíka o najbližších aktivitách Slovákov v Chorvátsku v závere roka, pričom A. Kuric venoval predsedovi ÚSŽZ nové vedecko-výskumné publikácie mapujúce históriu i súčasnosť, ako aj kultúrny odkaz v sprítomnení aktuálnych aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.